Schouder
Bij een schouderimpingement is er sprake van het inklemmen van een aantal structuren tussen het “dak”  van de schouder en de kop van de bovenarm. De ingeklemde structuren zijn veelal pezen of slijmbeurzen. In de meeste gevallen treedt er pijn op in de arm als u deze heft of naar binnen draait.


De oorzaak van een schouderimpingement kan veelal worden herleid tot twee oorzaken:
Overbelastingsklachten van de schouder. Dit wordt ook wel een primair impingement genoemd. Het gaat hier meestal om het veel boven het hoofd werken of het herhaald heffen van de arm. Dit kan kan leiden tot kleine beschadigingen in:
-
Slijmbeurs
-
Cuff spieren
Instabiliteit van de schouder door slecht functioneren van de cuff. Dit wordt ook wel een secundair impingement genoemd

Klachten van de schouder treden vooral op bij het heffen van de arm en bij het naar binnen draaien van de arm. De oorzaak ligt in het feit dat de structuren tussen het dak van de schouder  en de kop van de arm wordt verkleind.
Aanspannen van de spieren, ontstekingen van deze spieren of een slijmbeursontsteking zorgen voor zwelling in deze ruimte. Het heffen van de arm is dan de druppel die de emmer doet overlopen, zeker als de spieren ook nog moeten aanspannen om bijvoorbeeld iets op te tillen.

Klachten ontstaan doorgaans langzaam. Meestal is er in het begin sprake van pijn aan de zijkant van de arm, bij het heffen van de elleboog boven de schouder of bij het naar binnen draaien van de arm.

Als de klachten ondanks fysiotherapeutische behandeling blijven bestaan zullen wij aanvullend onderzoek overwegen. In veel gevallen zal dat bestaan uit echografisch onderzoek of het maken van een röntgenfoto. Indien er aanwijzingen voor zijn zal er een verwijzing volgen naar een orthopedisch chirurg.

De diagnose van een impingement kan, door Fysiotherapie Venhorst worden vastgesteld door middel van echografisch onderzoek.
Voor de behandeling van een schouderimpingement wordt gebruik gemaakt van een combinatie van een van de onderstaande onderdelen:

De oefentherapie richt zich op verbetering van de mobiliteit van de schouder en functieverbetering van de spieren rond het schoudergewricht en het schouderblad. Aangetoond is dat oefentherapie onder supervisie van een fysiotherapeut even effectief is als een operatieve ingreep bij een primair impingement..

Gedurende ons leven ontwikkelen we allemaal eigen houdings- en bewegingspatronen. Deze zijn niet altijd even efficiënt en kunnen zelfs klachten veroorzaken. Door de belastende factoren uit een dergelijk patroon te halen kunnen belastende houdingen en bewegingen worden geminimaliseerd. Ook de inrichting van de werkplek is zeer belangrijk. Als men gedurende de uitvoering van het beroep een verkeerde houding aanneemt kan dit vergaande gevolgen hebben. Door bijvoorbeeld het beeldscherm van de computer op en verkeerde plek te laten staan kunnen ernstige nek- en schouderklachten ontstaan.

Probeer de arm zoveel mogelijk te bewegen zonder daarbij de pijnklachten te provoceren. Meestal houdt dit in dat u de elleboog niet boven de schouder moet bewegen en dat u voorzichtig moet zijn met draaibewegingen van de arm.
Voer het oefenprogramma, zoals u dat gekregen heeft, dagelijks uit.
Indien de klachten heel vervelend zijn kunt u proberen het geheel met ijs te behandelen. Leg de ijspakking in een vochtige theedoek op de schouder en laat deze 20 minuten liggen. Herhaal deze procedure een uur later.


 
  Bellen Mailen Vraag
Fysiotherapie venhorst
Voskuilenweg 7
5428 GT Venhorst

0492-351511
06-121 35 747

E-mail: info@fysiotherapievenhorst.nl